คอริ่งและความปลอดภัยบางประการสำหรับผู้ดำเนินการขุด

Posted By on January 10, 2023

ผู้ดำเนินการเจาะจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดเสมอในขณะที่ทำการเจาะแกนเพชรคอริ่ง ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยบางประการคอริ่งสำหรับผู้ดำเนินการขุดเจาะมีดังนี้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือการใช้งานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์เจาะทั้งหมด

ในระหว่างการดำเนินการขุดเจาะหลัก คอริ่งผู้ดำเนินการขุดเจาะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำโดยมาตรฐานท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลางอย่างเคร่งครัด ผู้ควบคุมเครื่องเจาะแกนเพชรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขุดเจาะต้องสวมอุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสม ได้แก่ แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย เสื้อผ้าที่กระชับ อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ และอุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสมก่อนเริ่มการเจาะ คอริ่งตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์

พวกเขาให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีความปลอดภัยในการเจาะแกน

การเจาะทั้งหมด โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ก่อนใช้งานสว่านไฮดรอลิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อและข้อต่ออยู่ในสภาพดี คอริ่งคุณต้องไม่สวมเสื้อผ้าหลวมๆ และเครื่องประดับขณะใช้งานอุปกรณ์ขุดเจาะคอริ่ง คุณต้องวางมือและเสื้อผ้าให้ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ทั้งหมดของเครื่องบริษัทขุดเจาะ Diamond core รับประกันว่าจะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพคอริ่งสำหรับพนักงานและลูกค้าทุกคน พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ระบบขุดเจาะและขั้นตอนที่ยอมรับโดยแผนการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมาย

พวกเขายังจัดให้มีการให้คำปรึกษา/การฝึกอบรมที่กว้างขวางและต่อเนื่องสำหรับพนักงานของพวกเขา คอริ่งเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้อุปกรณ์ขุดเจาะมีความปลอดภัย คอริ่งพวกเขาให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีความปลอดภัยในการเจาะแกนเพชรและการปฐมพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานขุดเจาะและพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ใช้วิธีความปลอดภัยในขณะทำงาน ผู้ปฏิบัติงานขุดเจาะทุกรายต้องปฏิบัติตามวิธีการด้านความปลอดภัยที่บริษัทแนะนำอย่างเคร่งครัด

ห้ามสัมผัสส่วนที่กำลังหมุนของเครื่องไม่ว่าในกรณีใด ๆ

เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคุณต้องดูแลก่อนเริ่มดำเนินการเจาะ คอริ่งล็อคดอกสว่านแกนเข้ากับพื้นผิวการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกสว่านเคลื่อนที่คอริ่ง เพื่อไม่ให้ดอกสว่านยึดเข้ากับรูที่เจาะ ตรวจสอบความเสียหายใดๆ ในดอกสว่านก่อนใช้งาน ห้ามใช้งานเครื่องเจาะหากคุณไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานหรือหากคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้งานเครื่องเจาะอย่างไร อย่าใช้งานเครื่องหากคุณเหนื่อยหรือเหนื่อยล้า หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์

ที่ชำรุดหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ขุดเจาะ เว้นแต่คุณจะได้รับการฝึกอบรมการใช้งานมาโดยเฉพาะ ห้ามทิ้งสายไฟไว้ในหรือใกล้กับน้ำ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาใด ๆ ก่อนใช้งานเครื่องเจาะ คอริ่งพื้นห้ามสัมผัสส่วนที่กำลังหมุนของเครื่องไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติขณะทำการเจาะ คอริ่งให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากแหล่งพลังงาน อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง การซ่อมแซมชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

คอริ่ง

About The Author

Comments

Comments are closed.